دانشگاه قم - تاثیرات فرهنگ بر معماری

دانشجویان محترم دانشگاه قم؛

سایت انسان شناسی و فرهنگ ممکن است بتواند برای برخی گروه های مطالعاتی منابع مفیدی در راستای شناخت هر چه بیشتر فرهنگ و معماری کهن ایران فراهم آورد.

هم چنین می توانید از مقاله های نظیر خانه و تنوع فضایی در راستای شناخت بهتر معماری فضای مسکونی بهر مند شوید.

سپاس.

 

-----------------

پی نوشت : در راستای حفظ و ارتقاء فعالیت های علمی وبسایت مذکور، در صورت تمایل از لینک زیر نیز بازدید فرمائید .

پشتیبانی مالی

 

/ 0 نظر / 30 بازدید