آموزش 3D Max - جلسه چهارم

مدل سازی شماره 1

در نرم افزار 3DS MAX، چندین راه برای ساخت اشیاء وجود دارد. یکی از این راه ها استفاده از اشیاء هندسی (استاندارد) می باشد.

این دسته اشیاء هندسی که standard primitive نامیده می شوند، در پانل create قرار دارند. این پانل همانگونه که از نام لاتین آن معلوم است کار خلق و بوجود آوردن اشیاء در صحنه را برعهده دارد. قسمتی که ما در این آموزش با آن کار خواهیم کرد قسمت Geometry می باشد که بخش standard primitive زیر مجموعه آن است.در قسمت اشیاء استاندارد اشیاء هندسی وجود دارد. که اگر بر روی نام هر یک از اشیاء موجود در لیست کلیک کنید و سپس در صفحه بکشید یک شی با توجه به نوع انتخاب شما کشیده خواهد شد.


شی BOXبا فعال کردن این گزینه شما می توانید یک جعبه در صحنه ترسیم کنید.

در قسمت creation method ما دو نوع متدد خلق کردن داریم. یکی به روش مکعب (cube) و یکی به روش جعبه (BOX)

در قسمت keyboard شما می توانید بعد از وارد کردن اندازه ها و موقعیت قرارگیری شی در صحنه دکمه create را زده تا یک شی در صحنه ایجاد شود.

در بخش parameters شما می توانید اندازه اشیا و تعداد خط های تشکیل دهنده یک شی را تعریف کنید.

Segments یا خط هایی که یک شکل را قطعه قطعه می کنند و یک شی را به مربع های مساوی تقسیم می کند هر چه این خط ها زیادتر باشد میزان محاسبات زیاد شده در نتیجه سرعت سیستم گرفته می شود ولی کیفیت کار بهتر خواهد شد. مجموعه این خط ها که سطح ها را ایجاد می کنند یک شی بوجود می آید.

پارامتر Length تعیین کننده درازا و طول یک شی می باشد.

پارامتر Width یا پهنا، عرض یک شی را تعریف می کند.

پارامتر Height یا ارتفاع، بلندی و ارتفاع یک شی را تعریف می کند.

به همین ترتیب Lengh segs خط های بخش های طولی. Width segs خط ها و بخش های عرض Height segs خط ها و بخش های برای ارتفاع

گزینه Sphere
این گزینه باعث خلق شدن یک کره می شود.

قسمت creation method دو حال وجود دارد یکی Edge که به صورت لبه ای بابعث خلق شی می شود. و یکی به صورت center که به صورت مرکزی شی را خلق می کند.

گزینه Radius میزان شعاع یک شی را معلوم می کند گزینه segment میزان شبکه و خط های روی شی می باشد.

گزینه Smooth باعث نرم شدن سطح شی می شود.

با تغییر پارامتر hemisphere ما می توانیم نیم کره ای را درست کنیم. فعال کردن گزینه chap باعث که نیم کره ایجاد شده segment خود را از مقطع برش به طرف شی از دست بدهد ولی گزینه sguash تعداد و segment را حفظ می کند.

به وسیله slice on ما می توانیم یک شی را برش دهیم یا قاچ کنیم.شی cylinder
این گزینه باعث می شود که یک سیلندر یا استوانه ایجاد شود.

پارامتر Radius 1 قطر خارجی و اندازه تویوپ را تعیین می کند.

پارامتر Radius2 تویوپ را چاق و توپر می کند.

پارامتر Rotation باعث می شود که تویوپ به سمت داخل یا خارج بچرخد

پارامتر Twist شی را پیچش می دهد.

گزینه های موجود در بخش Smooth می تواند شکل را به چهار حالت نرم سازد یکی به صورت All که کلاشی نرم است و یکی به صورت Side که خط های تشکیل دهنده را از کنار نرم می کند. گزینه NoNe باعث می شود که تمام نرمی شی از بین برود.

گزینه Sefment می تواند خط های عمودی را دسته بندی نموده و نرم نماید.شی Teapot
این گزینه می تواند یک قوری را که به صورت نمادین در 3DS MAX ایجاد نماید این قوری یک سمبل برای 3DS MAX است.

Teapo + part : این قسمت می تواند قسمت هایی از بدنه قوری را حذف نماید.

/ 0 نظر / 61 بازدید