آموزش 3D Max - جلسه ششم

ساخت اشکال توسعه یافته(Extended Primitive)

مجموعه ی فوق، تشکیل شده از شکلهای پیچیده و آماده ایست که از طریق آن،می توانید بسادگی، شکلهای ابتدایی، داخل صحنه ها ایجاد نمایید.

برای ساخت این نوع شکلها از پانل Create یا منوی Create استفاده می کنیم.

داخل پانل Create، منوی این پانل را کلیک نموده و گزینه Extended Primitive را کلیک  می کنید تا انواع شکلها زیر قسمت Object Type آشکار شوند. یا منوی Create را باز کرده و گزینه Primitive Extended را اشاره نموده تا انواع شکلهای توسعه یافته را مشاهده نمایید.

ایجاد شی(Hedra)
به کمک این نوع شی می توانید هرگونه اشیاء چند وجهی سه بعدی را داخل صحنه ایجاد نمایید نمونه های گوناگون ساخته شده از این شی را مشاهده می کنید.
ساخت شی Troas Knot
این گزینه لوله به هم پیچیده را خلق می کند.

ساخت شی Chamfer Box
این شی برای ساخت انواع مکعب ها و جعبه ها با گوشه های گرد پخ زده استفاده می کنیم.

ساخت شی Chamfercyl
از این شی برای ساخت استوانه ها با لبه های پخ زده و گرد استفاده می کنیم.

ساخت شی Oil Tank

از این شی برای ساخت استوانه ها با در پوش برآمده استفاده می کنیم. در شکل زیر نمونه هایی از این شی را مشاهده می کنید. این شکل مانند تانکرهای نفت می باشد.

ساخت شی Capsule
از این شی برای ساخت انواع اشیاء به شکل کپسول با درپوشهای چند وجهی استفاده می کنیم در شکل زیر نمونه هایی از این شی را مشاهده می کنید.
ساخت شی Spindle
از این شی برای ساخت اشیا به شکل فرفره یا استوانه با درپوش و ته پوش مخروطی استفاده می کنیم.
ساخت شی L-EXT
از این شی برای ساخت انواع اشیاء حجم یافته به شکل L استفاده می کنیم در شکل زیر نمونه ساخته شده را مشاهده کنید.
ساخت شی Gengcn
از این شی برای ساخت انواع اشیا به شکل چند ضلعی حجم یافته و منظم با لبه های هموار استفاده می کنیم.
ساخت شی C-EXT

از این شی برای ساخت انواع اشیا حجم یافته به شکل C استفاده می شود.

ساخت شی Ring Wave

از این شی برای ساخت حلقه ها استفاده می کنیم بخصوص حلقه ها با نواحی غیرمنظم درونی و لبه های بیرونی که امکان متحرک سازی آنها وجود دارد. در ضمن می توانید بزرگ شدن این نوع شی را متحرک سازی نمایید. در شکل زیر نمونه ای ساخته شده از این شی را مشاهده می کنید.

ساخت شی Prism
از این شی برای ساخت انواع شایا سه وجهی با اضلاع مستقل استفاده می کنیم.

ساخت شی Hose
شی Hose یک شی انعطاف پذیر است که از آن برای ارتباط دادن دو شی دیگر استفاده می کنیم. آنگاه شی Hose به حرکات دو شی دیگر واکنش نشان می دهد. این شی همانند Spring اما فاقد خصوصیات دینامیک است.


/ 0 نظر / 66 بازدید