آموزش 3D Max - جلسه پنجم

 

شی cone
این گزینه باعث می شود که در صحنه یک مخروط کشیده شود این مخروط را می توان به دو صورت مرکزی center یا لبه ای (Edge) کشید.

در بخش parameter گزینه Radius1 میزان شعاع پایینی مخروط را تعیین می کند و Radius2 میزان شعاع بالایی مخروط را تعیین می کند.

پارامتر Height میزان ارتفاع مخروط می باشد.

Height segments میزان تعداد خط های تشکیل دهنده ارتفاع مخروط می باشد.

Cap segments میزان تعداد خط های دو سر استوانه را تعیین می کند.

Side: میزان خط های دور استوانه را تعیین می کند.شی Geosphere
این گزینه می تواند دایرهای با توجه به ترسیمات و تقسیمات ریاضی خلق کند.

شی Tube
این گزینه شی را به شکل لوله خلق می کند. توضیحات پارامترهای این گزینه مثل توضیحات قبل می باشد.

شی Pyramid

این گزینه باعث خلق یک هرم می شود. توضیحات این قسمت در قبل توضیح داده شده است.


شی Plane


یک صفحه یک رو ایجاد می کند به طوری که از یک سمت قابل دیدن می باشد.

/ 0 نظر / 13 بازدید