آموزش 3D Max - جلسه دوم

این منو شامل فرمانهایی برای انتخاب و ویرایش اشیاء صحنه است این فرمان ها به قرار زیر می باشند.

فرمان Undo
آخرین عملیات انجام شده توسط شما را معکوس می کند و برمی گرداند و معادل کلیدهای میان بر Ctrl +z است.

فرمان Redo
این فرمان آخرین عملیات لغو شده توسط فرمان Undo را برمی گرداند و معادل کلیدهای میان بر Ctrl+y است برای افزایش تعداد Redo و Undo می توان از منوی
Customize = Preferences = General= Scan Undo
استفاده نمود.
همچنین می توانید از کلیدهای Undo وRedo در نوار ابزار استفاده نموده و اگر هم بر روی این کلیدها راست کلیک کنید لیستی از عملیاتی که تا به حال انجام شده را در اختیار شما قرار می دهد.


فرمان Hold
هرگاه می خواهید عملیاتی را انجام دهید که این عملیات برای شما ناشناخته است امکان از بین رفتن و تبدیل کردن شیی به شیی دیگر را دارید و امکان undo هم نیست(undo در همه موارد کار نمی کند) استفاده کنید. این فرمان یک فایل موقتی(max hold. my) را ایجاد می کند. این فایل بر روی کلیپ برد یا حافظ موقت ذخیره می شود و با بشته شدن یا خاموش شدن ناگهانی از بین می رود.
برای بازیابی این فایل باید از فرمان Fetch استفاده نمود.
فرمان Fetch محتوی بافر Hold شامل صحنه ذخیره شده و تنظیمات سیستم را حفظ می کند.

فرمان Delete
به کمک این فرمان می توانید اشیا داخل صحنه را از بین ببرید و حذف نمایید البته اشیاء حذف شده قابل برگشت(undo) هستند.

فرمان Clone
به کمک این فرمان می توانید یک کپی از اشیاء یا شی های موجود در صحنه بگیریم که کلید میان بر آن معادل Ctrl +V می باشد.

فرمان Select All
به کمک این فرمان تمامی اشیاء در صحنه را انتخاب می نماید که کلید میان بر آن معادل Ctrl +A می باشد.

فرمان Select invert
این فرمان عملیات انتخاب را معکوس می کند که کلید میان بر آن معادل Ctrl +I می باشد.

گزینه Object Propertise
این گزینه یک سری اطلاعات و قابلیت ها را در اختیار ما قرار می دهد که در آموزش های بعد در صورت لزوم به آن می پردازیم.

/ 1 نظر / 13 بازدید
فضلی

با عرض سلام و تشکر؛ منتظر جلسات بعدی ...